Što je RSS?

RSS (Rich Simple Summary / Really Simple Syndication) je XML tehnologija koja trenutno predstavlja najjednostavniji način automatskog preuzimanja podataka sa weba. RSS forma web podatka sadrži linkove, naslove i kratak sadržaj vijesti, čiji širi sadržaj možete pogledati ako izaberete slijediti pripadajuće linkove.


Kako se koristi RSS?

Potrebno je nabaviti program za čitanje vijesti (News Reader). Ovaj program prikazuje informacije koje putem RSS-a, pristižu na vaše računalo sa sajtova koje ste izabrali. Jedni od najpoznatijih programa su: Feedly Reader (https://feedly.com/), Feed Reader (http://www.feedreader.com) kao i popularniji web browser-i koji u sebi sadrže rss čitač.


LISTA RSS SADRŽAJA